• Seyhan/Adana
 • info@birlab.com.tr
 • 0(322) 457 46 46
TARAFSIZLIK BEYANI


BİR - LAB Laboratuvarı; test çalışmalarının TS EN ISO 15189 standardının şartlarını karşılamasından, müşterinin ve tanınmayı sağlayan yasal otoritelerin veya kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde gerçekleşmesinden sorumludur.

Klinik Laboratuvarlara vermiş olduğu test hizmetinde tarafsız ve kendisinin ve elemanlarının, teknik kararları etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan uzak çalışır.

BİR - LAB Laboratuvarları karar verme bağımsızlığına sahip ve test çalışmaları ile ilgili dürüstlüğü tehlikeye atacak hiç bir faaliyet içinde yer almaz. Modern, bakımlı ekipman ve eğitim seviyesi yüksek personel ile doğru, güvenilir uluslararası kalite standartlarında test hizmeti verir. Bulunan test sonuçlarını hiç bir etki altında kalmadan doğru olarak raporlar ve bildirir.

Bu amaçla laboratuvarımızda;

 • Faaliyetlerimizin, ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak tutulmasını,
 • Etik değerlere bağlı kalınmasını,
 • Müşterilere ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunmasının sağlanmasını,
 • Laboratuvar sonuçlarının muhafaza edilmesini ve güvenli bir şekilde müşteriye ulaştırılmasını,
 • Yeterlilik, tarafsızlık, karar verme ve çalışmalarda güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmamayı,
 • Müşteriye hizmet verirken beklenen kalite seviyesinin sağlanmasını,
 • Vereceğimiz hizmetin belirlenen standartlar çerçevesinde gerçekleştirilmesini,
 • Söz konusu bilgileri hasta onayı dışında ya da yasal yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmayacağını,
 • Laboratuvarımız hasta hakları, sonuç güvenliği veri bütünlüğü, erişim ve uygulama ile ilgili gizlilik ilkelerine bağlı kalacağını,
 • Bu çerçevede TS EN ISO 15189 şartlarını karşılamak, laboratuvar çalışanlarımızın ve yönetimde görev alanların kalite dökümantasyonunu öğrenmelerini, politika ve prosedürlerin uygulanmalarını ve yönetiminin etkinliğini sürekli iyileştirilmesini sağlayacağımızı, taahhüt ederiz.